Nasza Historia

Nasza Historia

Nasz zespół

Grono pedagogiczne stanowi...
Dyrektor
Dyrektor
..........................
Z-ca dyrektora
Z-ca dyrektora
.................................
Nauczyciele
Nauczyciele
Spis

Mała Szkoła dużych możliwości

Przekonaj się sam!