nasze projekty

W ramach środków otrzymanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, w naszej szkole funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna  oraz Klub Wilków Morskich. 

Zajęcia w świetlicy socjo mają charakter międzyklasowy. Podczas zajęć dzieci uczestniczą w zajęcia zorganizowanych w eduParku oraz warsztatach prowadzonych na terenie szkoły.

Klub Wilków Morskich, to zajęcia związane z kulturą morską skierowane do najmłodszych uczniów naszej szkoły. Podczas zajęć dzieci uczą się szant, przygotowują spektakle, uczestniczą w praktycznych zajęciach na wodzie dzięki uprzejmości Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną  - Ahoj

 

Program aktywności ruchowej dla uczniów klas I - III

 Program edukacji komunikacyjnej dla przedszkolaków

         Obraz znaleziony dla: tumbo pomaga 

        21 listopada w 100 gdańskich placówkach oświatowych odbędzie się DzieńTumbo czyli Dzień Solidarności z Dziećmi

i Młodzieżą w Żałobie. Uczniowie wraz z nauczycielami podejmą rozmowy o potrzebach osieroconych dzieci, a także zorganizują

kwesty charytatywne na rzecz podopiecznych Fundacji Hospicyjnej.

Jednocześnie zapraszamy rodziców i opiekunów poszukujących inspiracji i wsparcia w pomaganiu osieroconym dzieciom

i nastolatkom na spotkanie w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Spotkanie otwarte dla mieszkańców Gdańska

Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC

Ul. M. Kopernika 6, Gdańsk

godz. 17.30-18.30

21 listopada 2017 (wtorek)

Klub Młodych Wilków

   
© RM 2017