Rekrutacja

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA NA STRONIE GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ OD 12 MARCA DO 23 MARCA:

Kandydaci do oddziału przedszkolnego

Kandydaci do klasy pierwszej

Do klasy pierwszej dzieci:
7-letnie (rok urodzenia 2011) obowiązek szkolny
6-letnie (rok urodzenia 2012) na wniosek rodzica jeżeli dziecko korzystało z wych. przedszkolnego albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

Do oddziału przedszkolnego dzieci:
6-letnie (rok urodzenia 2012) obowiązek przedszkolny
5-letnie (rok urodzenia 2013) na wniosek rodzica

W razie problemów z logowaniem pomoże Państwu w sekretariacie pracownik szkoły.