Stołówka

Uwaga!!!

Należność za obiady regulujemy wyłącznie przelewem na konto:

nr konta: 65 1240 1268 1111 0010 3841 1707 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

Dziękujemy:)

   
© RM 2017